Účtovnícke práce

Ponúkame Vám:

Spracovanie účtovníctva

Jednoduché účtovníctvo:

 • peňažný denník
 • pokladničná kniha
 • spracovanie účtovnej závierky
 • kniha pohľadávok a záväzkov
 • evidencia hmotného a nehmotného majetku, výpočet odpisov
 • evidencia drobného majetku
 • ročné zúčtovanie so zdravotnou poisťovňou
 • vyhotovenie účtovnej závierky – príjmy a výdavky, majetok a záväzky
 • vyhotovenie daňového priznania FO typ B
 • daňové priznanie daň z motorových vozidiel
 • registrácia SZČO na Daňový úrad

Podvojné účtovníctvo:

 • kontrola úplnosti prvotných dokladov
 • vyhotovenie predkontácií a záznamov podľa Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z.
 • evidencia odberateľských faktúr
 • evidencia dodávateľských faktúr
 • evidencia majetku
 • tvorba dokladov pre DPH
 • vyhotovenie daňových priznaní DPH, kontrolných a súhrnných výkazov DPH
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vyhotovenie hlavnej knihy, obratovej predvahy
 • vyhotovenie priebežných výsledkov počas roka klientovi
 • vyhotovenie účtovnej závierky – výkaz ziskov a strát, súvahy
 • vyhotovenie daňového priznania PO
 • vyhotovenie poznámok k daňovému priznaniu
 • daňové priznanie daň z motorových vozidiel
 • registrácia spoločnosti na Daňový úrad

Mzdy a personalistika:

 • spracovanie miezd podľa predložených dokladov (mesačná dochádzka, dovolenky, PN, MD, RD, nadčasy a iné
  príplatky), výplatných pások, mzdových listov, platobných príkazov odvodov do poisťovní
 • príprava výstupných dokladov pre ukončujúcich zamestnancov
 • príprava potvrdení podľa potreby zamestnanca
 • mesačné výkazy pre zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu
 • mesačné prehľady o zrazených preddavkov zo závislej činnosti Daňovému úradu
 • ročné hlásenie o zrazených preddavkov zo závislej činnosti Daňovému úradu
 • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti zamestnancom alebo vyhotovenie daňového priznania FO typ A
 • ELDP – evidenčný list dôchodkového poistenia
 • registrácia zamestnávateľa do všetkých poisťovní
 • spracovanie ročného zúčtovanie zo zdravotných poisťovní
 • prihlášky a odhlášky do všetkých poisťovní
 • vedenie personálnej agendy

Ekonomické, organizačné poradenstvo a ďalšie služby:

 • poradenstvo pre začínajúcich podnikateľov – konzultácie o možných podnikateľských aktivitách
 • poradenstvo pri výbere vhodnej formy podnikania – výhody a nevýhody živnostenského podnikania, výhody a nevýhody formou spoločnosti s ručením obmedzeným
 • poradenstvo pri nastavení účtovníctva a informačného systému pre spoločnosť
 • zabezpečíme aktiváciu a spravovanie elektronických schránok právnických osôb

Každému klientovi venujeme osobitnú pozornosť a čas. Priebežne informujeme klientov o ich hospodárskej situácii, výnosoch, nákladoch. Poskytujeme ďalšie informácie podľa potrieb klienta a zároveň pomoc pri elektronickej komunikácii s inštitúciami.

Dúfame, že sa staneme tými, ktorí sa o Vás budú starať s Vašou podporou a hlavne dôverou. Vaša spokojnosť je pre nás dôležitá.

Tešíme sa na stretnutie a spoluprácu s Vami!

S úctou

Ing. Hana Bakayová

email: hanabakayova@gmail.com

mobil: 0903 653 185

Kancelária: Štefánikova trieda 5, 949 01 Nitra (v budove HOTEL ZOBOR s.r.o.)

Webovú stránku vytvoril WEBROK.SK | Tvorba web stránok - Webdesign Tvorba web stránok